Route naar succes gebaseerd op traditionele waarden:

Vossen Hendrickx in de praktijk

 

Waar bedrijven in het verleden vooral oog hadden voor de kosten van het transport van goederen, ziet men tegenwoordig steeds meer de waarde van een goed geolied logistiek proces in. Met een uitstekende service en een betrouwbare en snelle levering is de logistieke dienstverlener een onderscheidende factor geworden om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Vossen Hendrickx is zo’n logistieke dienstverlener. Een gesprek met de bedrijfsleider Roel Nijholt.

Lees hieronder het hele interview of download deze case als PDF.

Vossen Hendrickx assortimentAl een eeuw lang levert Vossen Hendrickx producten en diensten aan de professionele lasser. Sinds enkele decennia is ook propaan voor recreatief en industrieel gebruik en heftruckgas in het leveringsprogramma opgenomen. “We zijn een lastechnische groothandel in de breedste zin van het woord. Van bedrijfskleding tot en met lasdraad. Alles is hier verkrijgbaar.”  vertelt Roel Nijholt, bedrijfsleider bij Vossen Hendrickx. “Toch zijn we vooral bekend van het gas. De particulier komt hier zijn gasfles voor de caravan of terrasverwarming ruilen en bedrijven in de regio, tot zo’n 50 km rondom Venlo, kunnen rekenen op onze leverservice.” Service en de klant altijd een oplossing bieden zijn de pijlers van het bedrijf. “Voor die service staan we garant. Belt een klant dat hij niet verder kan, dan zullen we alles in het werk stellen om dit op te lossen. Ook al gaat het om een onderdeeltje van maar anderhalve euro.”  

Betrouwbare levering heftruck gas

Ieder bedrijf dat over intern transport met heftrucks beschikt, weet het: snel en volgens planning de goederen op de juiste plaats krijgen, is afhankelijk van een reeks factoren. Zoals de mogelijkheden en beperkingen van de heftruck en niet in de laatste plaats betrouwbare (levering van) brandstof. Heftrucks met een gastank hebben al een aantal jaren geleden de markt overgenomen ten koste van heftrucks op diesel. Heftruckgas levert een schone verbranding en is daarmee een milieuvriendelijk alternatief waarmee in tegenstelling tot diesel ook binnen gereden mag worden. Maar ook het gebruik van heftruckgas heeft een aantal aandachtspunten:

  • Zuiverheid propaan

Propaan molecuulZo kan de zuiverheid van het gas een grote invloed op de operationele kosten van de heftruck hebben. Zuiver propaan bevat minder zware componenten en dat betekent in de praktijk minder storing, minder onderhoud en minder reparaties. Ook het mengen van butaan met propaan kan de efficiency in de weg staan. Butaan verdampt niet bij lage temperaturen en kan in de winter niet of niet altijd ingezet worden. Vossen Hendrickx koopt het heftruckgas dat ze leveren in bij Jewagas. De klanten van Vossen Hendrickx zijn er dan ook van verzekerd dat ze geen mengsel van propaan en butaan (lpg) geleverd krijgen, maar 100% propaan. Hun heftrucks kunnen daardoor  storingsvrij functioneren.  

  • Aanvoer heftruckgas

141206Jewagas www.laurafotostudio.nl58-1Een tweede aandachtspunt is een goed geregelde aanvoer van het heftruckgas. De tijd dat bedrijven zelf lpg gingen tanken bij het tankstation is wel voorbij. Tegenover de tijdwinst die dit oplevert, staat dat men nu de gehele verantwoordelijkheid voor bevoorrading in handen van de leverancier legt. Men moet daar blind op kunnen vertrouwen. “Vossen Hendrickx hanteert een leveringssysteem waarbij het in principe uitgesloten is dat de klant mis grijpt. Gebaseerd op het traditionele melkbussensysteem rijdt de vrachtwagen een vaste route, met eigen chauffeurs die de klant en zijn behoefte kennen, die weten wat speelt, wat nodig is en wat de speciale wensen zijn.” Zo zorgt Vossen Hendrickx dat er altijd voldoende voorraad is en de klant nooit zonder gas komt te staan.

  • Type gasfles

heftruck gasflesEen derde aandachtspunt is de gasfles zelf. Afhankelijk van de interne bedrijfssituatie moeten flessen heftruckgas regelmatig verwisseld worden. Met het oog op de gezondheid van de medewerker is het van belang dat het gewicht van de gasfles laag blijft. In ieder geval onder de 23 kg tilgewicht zoals de arbowet voorschrijft. Stalen flessen zijn zwaar. Zeker de vaak toegepaste stalen 35 liter tanks (80% vulling)  kunnen in de praktijk lastig hanteerbaar zijn. De aluminium Jewagas gasflessen die Vossen Hendrickx levert, zijn zo’n 30% lichter en hebben daardoor in verhouding meer inhoud. Een bijkomend voordeel is dat een aluminium gasfles een hogere verdampingscapaciteit bezit in vergelijking met een stalen fles. Dit verhoogt het rendement.        

Deze aandachtspunten leren ons dat het leveren van een goed product belangrijk is, maar het leveren van een goede service misschien nog wel véél belangrijker. Bij Vossen Hendricks vindt de klant beide. 

Partner voor de klant

In principe is Vossen Hendrickx een merkonafhankelijke leverancier van gassen. “Klanten hebben een relatie met ons, niet met een leverancier erachter. Op onze beurt kiezen wij weer voor onze leveranciers. We doen nu zo’n 6 jaar prettig zaken met Jewagas. En uiteraard is prijs een belangrijke overweging, evenals de afstand. Maar zeker zo belangrijk is de persoonlijke band die we met Jewagas hebben opgebouwd. Wij bieden onze klanten volledige ondersteuning en wanneer het nodig is, gaat de Jewagas adviseur met ons mee om zijn inhoudelijke kennis over propaan en heftruckgas te delen.” aldus Roel Nijholt.

 

Of download deze case als PDF.

 Logo Vossen Hendrickx Omgezet hoge resolutie