Jewagas_mg_8032Als het op onderhoud, keuringen of reparaties aankomt, willen schippers maar één ding; zo snel mogelijk weer varen! Dat vraagt om vlot schakelen en een praktische mentaliteit. VPG, een soort full service garage voor schepen, weet wat dat betekent. Voor de eigen organisatie, maar zeker ook voor de leverancier. Van onderdelen tot en met de juiste gassen voor het lassen en snijden, de leverbetrouwbaarheid is fundamenteel. 

“Ik beloof iets aan mijn klanten en moet dus kunnen vertrouwen op de eerlijkheid van de leverancier.” vertelt René Driessen, verantwoordelijk voor inkoop en voorraadbeheer bij VPG. 
 
Lees hier het hele verhaal of download deze case als PDF.
 
Sinds de oprichting zo’n 16 jaar geleden, vertrouwen vele schippers in de beroepsbinnenvaart op de service en snelle reparaties van VPG. Jaar in, jaar uit doen de vele vaste klanten een beroep op de scheepsservice van dit bedrijf voor onderhoud, stuurwerkkeuring of een (spoed-) repa­ratie. Op de werf of op de locatie waar het schip zich op dat moment bevind, willen alle schippers een ding; zo snel mogelijk weer varen. Waar snel schakelen van cruciaal be­lang is, is het ook niet verrassend dat die zelfde eis aan leveranciers gesteld wordt. Een gesprek met René Driessen, verantwoordelijk voor inkoop en voorraadbeheer bij VPG. 
 
Jewagas_mg_7996Full service garage voor schepen
VPG voert niet alleen de complete service aan motoren uit, ook de elektrische en hydraulische werkzaamheden aan boord en reparaties aan de staalconstructie. “Dat is onze kracht.” vertelt René. “We werken hier met 22 vak­mensen, specialisten voor alle vier de disciplines. Hier­door kunnen we alle werkzaamheden goed op elkaar afstemmen en inplannen. De schipper heeft slechts één aanspreekpunt. Je zou ons kunnen zien als een soort ga­rage voor schepen. Wat we hier op de werf doen, is over het algemeen vooraf gepland, net als onderhoud en bij­voorbeeld stuurwerkkeuringen op locatie. Maar wanneer een binnenvaartschip een storing heeft, dan zorgen wij ook dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn om op zijn minst een noodreparatie uit te voeren waarmee het schip verder kan varen.” Dat kan in Nederland zijn, maar ook in Duitsland, Belgie en zelfs een deel van Frankrijk. Door de instelling dat men altijd een beroep op VPG kan doen, is het bedrijf in de loop der jaren een begrip geworden. René: “Dat vraagt niet alleen een flexibele mentaliteit van de werknemers, ook van onze leveranciers verwach­ten we dat.”
 
Jewagas_mg_8001De essentie van snelheid
“Onze core business kunnen we maar voor een deel plan­nen. Storingen komen altijd onverwacht en dan moeten we direct alles kunnen regelen om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Dat vraagt om een bepaalde instelling. Van ons én van onze leveranciers. Zo moet de leveran­cier voorraad houden en voor een aantal producten is de leverbetrouwbaarheid fundamenteel. Voor ons is het niet productief om een bestelling in een systeem te kloppen of aan te vragen, zoals bij veel grote organisaties gang­baar is. Men moet, net als wijzelf, vooral snel kunnen schakelen. Als inkoper krijg ik regelmatig vertegenwoor­digers over de vloer. Snelle jongens die alles kunnen, tot puntje bij paaltje komt. Daar heb ik niets aan. Ik beloof onze klanten dingen door, dus wees eerlijk. ” 

“Ik beloof ook

iets aan mijn klanten

en moet dus kunnen vertrouwen

op de eerlijkheid van de leverancier”

Jewagas_mg_8015Lassen en snijden met de juiste gassen
VPG heeft alle disciplines voor de reparatie van schepen in eigen huis. Hieronder valt ook het constructie staal­werk. Lassen en snijden zijn daar elementair onderdeel van. René: “We passen verschillende lastechnieken toe. Zowel MIG, MAG, als TIG lassen. We hebben alle lasap­paratuur en een plasmatafel in huis. Bovendien hebben we kleine units, apparatuur compleet met gassen, die we met een heftruck kunnen oppakken en op het werk kunnen zetten. Dat werkt efficiënt. Voor ons is het esthetische effect minder van belang. We voeren reparaties uit en het moet vooral goed vast zitten.”
 
Lassen met Argon en Argon menggas
De gebruikte technieken zijn in principe vergelijkbare pro­cessen, waarbij voor het lassen Argon en Argon meng­gassen gebruikt worden. Argon is binnen de lasindustrie het meest gebruikte beschermgas voor het MIG/TIG las­sen. Het is een inert gas, dat niet reageert met het ba­sismateriaal of toevoegmateriaal, het is niet brandbaar, explosief of giftig. Voor MAG lassen wordt juist een actief menggas (Argon-Zuurstof) gebruikt dat wel reageert met het smeltbad, maar geen verlies aan legeringselementen veroorzaakt.
 
Jewagas_mg_8021Snijden met Propaan en Zuurstof
Voor het snijden en warm stoken (om te monteren of de­monteren) van het staal wordt Propaan in combinatie met Zuurstof gebruikt. In principe is voor deze toepassing vooral de primaire verbranding van belang. Dat wil zeg­gen de vlamtemperatuur en de verbrandingswaarde in de kegel van de vlam. Propaan is een van de meest gebruikte verhittingsgassen in de industrie. Naast Acetyleen. Voor VPG is Propaan het meest geschikt omdat Propaan ook le­verbaar is in kleine cilinders (11 kg.) voor de kleine units.  
 
Jewagas_mg_8007Ontzorgen
René: “Het gas bestel ik bij Jewagas. En daar ben ik te­vreden over. Het zijn korte lijntjes. Zo loop ik deze week bijvoorbeeld een ‘rondje gas’, inventariseer wat we no­dig hebben en mail dit door naar Jewagas. Binnen een of twee uur krijg je een reactie en is de levering gepland. De Jewagas chauffeur weet waar hij moet zijn en levert het gas op de juiste plek af. Dat werkt fijn. De mensen doen niet moeilijk, denken praktisch. En dat past bij ons. Ook wij willen gewoon overzichtelijk, duidelijk en volgens af­spraak vlot schakelen. En belangrijker nog, bij Jewagas doen ze wat ze beloven. Zo had ik net voor Kerstmis een probleem, een tijd waarop je eigenlijk bij niemand meer aan kunt kloppen. Maar wel bij Jewagas. Er werd direct een oplossing gezocht en zo konden ook wij onze klant weer ontzorgen. ”