Metaalindustrie

Metaalindustrie (lassen/snijden)

In de metaalindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gassen. Voor het verkrijgen van een optimale productkwaliteit en een hoge productiviteit zijn zowel het juiste gas als de juiste toepassing van groot belang. Jewagas levert een breed assortiment gassen en specifieke oplossingen op maat, zowel voor de autogene metaalbewerking, als ook beschermgassen.

Beschermgas bij lassen

Beschermgassen en beschermgasmengsels worden binnen het lasproces ingezet ter bescherming van het te lassen object tegen de negatieve invloed van de omringende lucht. Het zorgt ervoor dat het object niet oxideert, verbrandt of poreus wordt. Om een goede las te verkrijgen is een juiste bescherming noodzakelijk. Het voorkomt niet alleen problemen met het product maar ondersteunt ook een efficiënt lasproces en verhoogt de kwaliteit van de las. De meeste beschermgassen worden gebruikt bij het zgn. booglassen. Hieronder vallen MIG/MAG lassen, Plasma lassen en TIG lassen.

Snijgassen

Wie in de metaalbewerking materialen van elkaar wil scheiden, kan dit mechanisch (knippen of snijden) doen of gebruik maken van thermische methoden zoals autogeen snijden of snijden met plasma of laser. Bij het autogeen snijden of snijden met plasma en /of laser wordt thermische energie gebruikt om materialen te laten gloeien tot een temperatuur waarbij ze verbranden, smelten of verdampen.

Bij het autogeen snijden of snijden met laser in combinatie met zuurstof of stikstof , wordt de energie van de reactie met zuurstof of stikstof gebruikt in het proces. De vlam/laserstraal is nodig om het materiaal te laten gloeien tot de ontbrandingstemperatuur is bereikt. De zuurstof of stikstof straal houdt het verbrandingsproces op gang en blaast gesmolten materiaal en slakken weg.

Voor de beste resultaten moeten de eigenschappen van de snijgassen worden afgestemd op de specifieke toepassing. De zuiverheid van het gas bepaald voor een groot deel de snelheid waarmee kan worden gesneden.

Gassen voor autogene metaalbewerking

Kenmerkend voor de autogene metaalbewerking is dat altijd gewerkt wordt met een vlam veroorzaakt door verbranding van een gas in combinatie met zuurstof of lucht. Welk gas dit is en in welke combinatie hangt af van de toepassing. Zo wordt bijvoorbeeld bij het autogeen lassen veelal gebruik gemaakt van de combinatie acetyleen met zuurstof. Bij het autogeen snijden daarentegen wordt vaak aan een zgn. verwarmingsvlam snijzuurstof toegevoegd, die de ontstane slak uit de snijvoeg blaast.

Advies

De Jewagas adviseur is een expert op het gebied van eigenschappen en mogelijke toepassingen van de verschillende gassen. Hij stelt zijn kennis en ervaring graag ter beschikking om, samen met u, vast te stellen welke gassen uw productieproces optimaliseren.

Jewagas levert alle voorkomende gassen in alle voorkomende emballage, van 5 liter cilinders tot bundels gevuld op een druk van 300 Bar. Voor MIG/MAG lassen zijn verschillende varianten gasflessen beschikbaar. Zowel met actief gas als met inert gas.

  • CO2 (een actief gas)
  • Argon koolzuur
  • Argon zuurstof
  • Argon helium
  • Argon koolzuur zuurstof
  • Argon waterstof

Wilt u betrouwbaar advies en ondersteuning van een expert?

Ontdek welk beschermgas of snijgas perfect aansluit bij uw productieproces. De Jewagas adviseur helpt u uw proces te optimaliseren.