PROPAAN

Propaan is een duurzame energiebron

Propaan algemeen duurzame energiebron.jpgPropaan is een energiebron die bij de moderne tijd past. Voor thuisgebruik, recreatie en industrie. Propaan (C3H8), ook wel LPG genoemd, is een onder druk vloeibaar gemaakt petroleum gas. Het komt tot stand bij het raffinageproces van aardolie. Propaan heeft een bijzonder zuivere verbranding. Het kookpunt van propaan is een stuk lager dan butaan. Propaan in vloeistofvorm kan nog in damp worden omgezet bij een temperatuur van -42°C, butaan bij 0°C. Om die reden is propaan, in tegenstelling tot butaan, uitstekend geschikt om ook in de winter te gebruiken. 


Propaan is breed toepasbaar

Propaan algemeen speciale toepassing ballonvaart.jpgPropaan is een energiebron die geschikt is voor veel doeleinden. In woningen, in de agrarische sector of de bouw wordt propaan vooral gebruikt om te verwarmen, te koken en warmwater te bereiden. Maar ook binnen industriële productieprocessen wordt veelvuldig
propaan ingezet. Daarnaast is het een schone brandstof voor heftrucks. Speciale toepassingen van propaan zijn o.a. te vinden in de ballonvaart en de evenementenbranche.


Aandachtspunten:

 • Brandbaar: Propaan vermengd met lucht is zeer brandbaar en explosief.
 • Ventilatie: bij de verbranding van propaan komt kooldioxide en water vrij. Daarom is
  voldoende ventilatie van belang. Bovendien is propaan zwaarder dan lucht, waardoor
  het gas neerslaat en zich over de bodem verplaatst of zich ophoopt in het laagste deel
  van de ruimte. Dit brandbare mengsel brengt een extra risico met zich mee. Dit is de
  reden waarom propaan niet in kelders opgeslagen mag worden.
 •  Veiligheidsvoorschriften: propaan is temperatuurgevoelig en zet uit bij een
  temperatuurstijging. Een propaan gasfles wordt om die reden maximaal tot 85% gevuld, een propaantank maximaal tot 85% of 90%, afhankelijk van het type tank. Bovendien zijn om veiligheidsredenen minimum afstanden tussen de opslag van propaan en warmtebronnen vastgelegd.
Jewagas levert propaan in tanks van verschillende afmetingen, passend bij de individuele
situatie en behoefte. Daarnaast levert Jewagas propaan in een zeer grote diversiteit aan
propaangasflessen, zodat altijd de juiste emballage voor uw bedrijfsproces geboden kan
worden. De Jewagas adviseur kent alle mogelijkheden en informeert u graag.

 

Vraag vrijblijvend advies aan