Privacybeleid

Algemeen

Als u onze website bezoekt, stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Uw gegevens worden verzameld als u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen wij bijvoorbeeld om uw emailadres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Een ander voorbeeld zijn persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres. Andere gegevens welke automatisch verzameld worden als u de website bezoekt zijn hoofdzakelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de website hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt. Houd er rekening mee dat de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden (bijv. in e-mailberichten) niet kan worden gegarandeerd. Het is niet mogelijk om 100% te voorkomen dat derden uw gegevens inzien.

Jewagas B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Jewagas BV, Stayerhofweg 11, 5861 EJ Wanssum, Telefoon 0031 (0)478532525, email: info@jewagas.com.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht gratis informatie te vragen over uw bewaarde gegevens, waar deze vandaan komen, wie deze ontvangen hebben en de reden waarom deze verzameld zijn. U hebt ook het recht te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen via info@jewagas.com als u vragen hebt over veiligheid en gegevensbescherming.

Veel handelingen met betrekking tot de verwerking van gegevens mogen alleen worden uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde per direct intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken automatisch in een standaard machinaal leesbaar formaat te ontvangen of naar een derde te laten sturen. Als u verzoekt om directe verzending van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij, dan wordt dit alleen gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Tel: 088 – 1805 250. Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@jewagas.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jewagas verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Analyse en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kan een statistische analyse van uw surfgedrag worden uitgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van cookies en analyse. De analyse van uw surfgedrag wordt anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat we u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat er een analyse wordt uitgevoerd door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt cookies ook uitschakelen, maar dit kan invloed hebben op uw surfervaring. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid. Hieronder informeren wij u over welke mogelijkheden u hebt om bezwaar te maken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven bewaard in het geheugen van uw apparaat tot u ze wist. Door deze cookies kan uw browser worden herkend bij uw volgende bezoek aan de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er cookies worden gebruikt, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat deze onder bepaalde voorwaarden cookies automatisch accepteert of deze altijd weigert, of om cookies automatisch te wissen als u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken te leveren, worden opgeslagen conform de geldende wetgeving. Cookies die moeten zorgen voor een optimale dienstverlening zonder technische fouten worden rechtmatig geplaatst. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals de cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze apart genoemd in dit privacybeleid.

Google Analytics

Deze website maakt beperkt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Google Analytics wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans verstuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar bewaard. Google Analytics-cookies worden opgeslagen conform de wettelijke eisen. U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. In dit geval wordt er een opt-outcookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens tijdens volgende bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen. Lees voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website ingeschakeld. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen van de Overeenkomst in de Europese Economische Ruimte afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. N.B.: als dit het geval is houdt Google zich aan het Privacy Shield van de EU en VS om de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte mogelijk te maken. Google gebruikt deze gegevens voor Jewagas om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteit en om andere diensten te verlenen ten aanzien van websiteactiviteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstuurd als deel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens in het bezit van Google.

Serverlogbestanden

We verzamelen en bewaren automatisch gegevens in logbestanden die uw browser automatisch naar ons verstuurt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer-URL
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens van andere bronnen.

Gegevens ingevulde formulieren

Als u ons een vraag of bericht stuurt via een formulier verzamelen we de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die op het formulier worden ingevuld, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

We bewaren de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die u op het contactformulier invult tot u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor het bewaren hiervan intrekt of al het doel voor het bewaren ervan niet meer bestaat (bijv. nadat wij aan uw verzoek hebben voldaan). Deze bepaling laat eventuele wettelijk bepalingen, en in het bijzonder bepalingen met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, onverlet.

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten en/of van personen die deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebben. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over activiteiten op onze website

Sociale media

Facebook

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebookplug-ins zijn te herkennen aan het Facebooklogo of de Like-knop op onze website. Als u onze website bezoekt, komt er via de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebookserver. Hierdoor kan Facebook informatie ontvangen dat u onze website hebt bezocht via uw IP-adres. Als u op de Facebook “Like-knop” drukt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, dan kunt u de content van onze site koppelen aan uw Facebookprofiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoeken aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als beheerder van deze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die naar Facebook worden verzonden of de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelt, meldt u zich dan af bij uw Facebook-account.

Twitter

Functies van Twitter zijn geïntegreerd in onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Als u Twitter en de “Retweet”-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Door dat te doen worden gegevens ook naar Twitter verzonden. We willen erop wijzen dat wij als beheerder van deze pagina’s geen inzicht hebben in de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter naar https://twitter.com/en/privacy. Uw privacyvoorkeuren voor Twitter kunnen worden aangepast in de instellingen van uw account via https://twitter.com/settings/account.

LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk. Deze dienst wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Elke keer dat een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt bekeken, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de LinkedIn-servers. LinkedIn ontvangt informatie dat u onze website hebt bezocht via uw IP-adres. Als u gebruikmaakt van de LinkedIn-knop “Delen” en bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als beheerder van deze pagina’s geen inzicht hebben in de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van LinkedIn via https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube, dat wordt geëxploiteerd door Google. De beheerder van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Zo ontvangt de YouTube-server informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt om beveiligingsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de vragen die u ons stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen aan het adres dat verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje dat in de adresbalk van uw browser te zien is. Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden ingezien.

Contacteer een adviseur

De Jewagas adviseur stemt uw energievoorziening op de meest optimale manier met u af. Hij ontzorgt u geheel.