Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid? Absoluut! Kwaliteit? Natuurlijk!

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk van Jewagas. Om een hoogwaardige kwaliteit en volledige veiligheid te garanderen, is Jewagas continu alert op mogelijke verbeteringen, worden signalen op dit gebied bewaakt en interne audits uitgevoerd. Medewerkers worden voortdurend geschoold. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving. Hun kennis van de eigenschappen van gassen waarborgen een hoog kwaliteitsniveau en een veilige werkomgeving voor werknemers en klanten.

Veiligheidsmanagement

Veiligheid heeft voor Jewagas de hoogste prioriteit. Jewagas voert een Veiligheidsmanagement systeem conform NTA 8620 (Nederlanse Technische Afspraak). De medewerkers werken hier actief aan mee. Het vermijden van risico’s verbonden aan de op- en overslag van gassen op het depot, voor zowel medewerkers als de omgeving, is opgenomen in de Jewagas doelstellingen. Het voorkomen van ongevallen en calamiteiten is vastgelegd in het PBZO- document (Preventie Beleid Zware Ongevallen).

Veiligheidsinformatiebladen

Kwaliteit

Jewagas gasflessen en gastanks zijn van een hoge kwaliteit en voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. De geleverde gassen zijn stelselmatig van een hoge kwaliteit. Jewagas streeft ernaar de kwaliteit van haar producten en de dienstverlening aan de klanten voortdurend te verbeteren. De medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. Reden om de ontwikkeling van hun vaardigheden op een hoog peil te houden.

Duurzaamheid

Jewagas hecht veel waarde aan het verantwoord omgaan met het milieu. Jewagas streeft er naar haar eigen ecologische voetafdruk te verkleinen door het stellen van strenge milieudoelstellingen. Daarnaast ondersteunt Jewagas haar klanten in het behalen van hun ecologische doelstellingen door het aanbieden van gasoplossingen die hun proces optimaliseren en de milieueffecten minimaliseren.

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.