Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid? Absoluut! Kwaliteit? Natuurlijk!

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk van Jewagas. Om een hoogwaardige kwaliteit en volledige veiligheid te garanderen, is Jewagas continu alert op mogelijke verbeteringen, worden signalen op dit gebied bewaakt en interne audits uitgevoerd. Medewerkers worden voortdurend geschoold. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving. Hun kennis van de eigenschappen van gassen waarborgen een hoog kwaliteitsniveau en een veilige werkomgeving voor werknemers en klanten.

Veiligheidsmanagement

Veiligheid heeft voor Jewagas de hoogste prioriteit. Jewagas voert een Veiligheidsmanagement systeem conform NTA 8620 (Nederlanse Technische Afspraak). De medewerkers werken hier actief aan mee. Het vermijden van risico’s verbonden aan de op- en overslag van gassen op het depot, voor zowel medewerkers als de omgeving, is opgenomen in de Jewagas doelstellingen. Het voorkomen van ongevallen en calamiteiten is vastgelegd in het PBZO- document (Preventie Beleid Zware Ongevallen).

Veiligheidsinformatiebladen

Kwaliteit

Bij Jewagas staat de kwaliteit van haar gassen, gasflessen en gastanks hoog in het vaandel. Jewagas is er dan ook op gericht te voldoen aan eisen van klanten, stakeholders en wettelijke vereisten. Jewagas streeft ernaar de kwaliteit van haar producten en de dienstverlening aan de klanten voortdurend te verbeteren. De medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. Hierom geeft Jewagas hoge prioriteit aan het kwaliteitsbewust denken en handelen door en van haar personeel.

Duurzaamheid

Jewagas hecht veel waarde aan het verantwoord omgaan met het milieu. Middels het stellen van doelen zal Jewagas jaarlijks haar milieuaspecten continu verbeteren. Jewagas voert continue verbetering van haar producten en diensten door om schade aan het milieu te limiteren en minimaliseren. Input vanuit stakeholders wordt door Jewagas gebruikt om gericht te blijven op de ontwikkelingen in de toekomst.

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.