Gascilinders voor industriële gassen – wat de gebruiker moet weten

E-book: Gascilinders voor industriële gassen - wat de gebruiker moet weten

Industriële gassen vallen in de categorie gevaarlijke stoffen en het vervoer, gebruik en opslag ervan is aan regels gebonden. Dat de veiligheidseisen hoog zijn, zal niemand verbazen. Gascilinders voor industriële gassen moeten dan ook aan verschillende normen en richtlijnen voldoen. In dit E-book vindt u de informatie die voor de gebruiker van belang is om veilig en efficiënt te kunnen werken.

Na het lezen van dit E-book heeft u de benodigde basiskennis over:

  • De maximale werkdruk in een cilinder
  • Afsluiters en zijaansluitingen
  • Kenmerken van cilinders
  • Keuringen
  • Opslag
  • Veiligheidsinformatie

Jewagas, zo kan het ook!

Dat is het motto van Jewagas. Wij streven er naar onze klanten te laten zien hoe het ook kan door een helder beeld te geven.