Wat is de beste manier om gasflessen te vervoeren?

Geschreven door Lars Leijtens op 12 dec 2016

Indien je werkt met gasflessen is het van belang om in alle situaties de veiligheid van personen en omgeving zo optimaal mogelijk te waarborgen. Zo ook bij het transport van gascilinders met gevaarlijke industriële gassen. Maar wat is de beste manier om gascilinders veilig te vervoeren? Wat gebeurt er als je ze niet goed vervoert? Kun je gasflessen in een auto vervoeren? En welke maatregelen moet je nemen? Deze blog geeft antwoord op die vragen.

Welke gevaren ontstaan wanneer je gasflessen niet goed vervoert?

Bij het vervoer van gasflessen worden ze bij het afremmen niet zo geremd zoals het voertuig. Het gevolg? Omvallende gascilinders (indien ze niet goed zijn vastgezet). Door het gewicht van de gasflessen (50 tot 90 kilo) veroorzaakt dat ernstige schade aan het voertuig.

Bovendien kan bij het omvallen de afsluiter afbreken, waardoor de gascilinder door de druk in de fles wegschiet. Door het gewicht kunnen gascilinders makkelijk ramen of de buitenkant van jouw voertuig doorboren. Je kunt je voorstellen welke gevaarlijke situaties daardoor ontstaan.

Welke maatregelen moet nemen voor het vervoeren van gascilinders?

Controleer voor transport of de afsluiters van de gascilinders goed zijn afgesloten en koppel andere apparatuur zoals reduceerventielen, slangen en branders los. Plaats de cilinders indien mogelijk verticaal en zet ze stevig vast met een band of ketting aan bevestigingspunten zodat ze tijdens het vervoer niet kunnen bewegen of omvallen. Kan er een beschermkap op de cilinder gezet worden? Dan moet deze er op zitten.

Gasflessen liggend vervoeren wordt niet aangeraden vanwege de mogelijke gevaren. Verticaal vervoeren is noodzakelijk voor propaangas en andere vloeibare gassen, omdat je in geval van lekkage de uitstroom van het gas voorkomt. Met alle gevolgen van dien.

Zorg dat er geen ontstekingsbronnen in het voertuig aanwezig zijn en haal producten weg die met gassen zouden kunnen reageren. Controleer bovendien of uw voertuig het gewicht van de gascilinders mag vervoeren, zonder overladen te zijn. Vervoer alleen het aantal cilinders dat strikt noodzakelijk is.

Werkplaats vrachtwagen met lading - 1200px.jpg

Waar moet je op letten tijdens het transport van gascilinders?

Gebruik tijdens het transport van gascilinders bij voorkeur een voertuig speciaal ontworpen voor het vervoeren van gassen of een open laadbak met een gasdichte afsluiting tussen de lading en de chauffeur. Mocht je niet beschikken over zo’n voertuig, zorg er dan voor dat u het gedeelte waarin u de gassen vervoert goed ventileert. Vervoer bovendien geen passagiers in combinatie met gasflessen.

Rijd rechtstreeks naar je bestemming zonder — indien mogelijk — omwegen om de mogelijke gevaren tot een minimum te beperken. Ben er tenslotte van bewust dat een veilig transport de verantwoordelijkheid van de chauffeur is.

Kun je gasflessen in een auto vervoeren?

Het vervoer van gasflessen in een personenwagen wordt ten strengste afgeraden. Zoals hierboven al beschreven worden ze bij voorkeur vervoerd in een open of speciaal daarvoor bestemde wagen. Is dat echt niet mogelijk? Dan gelden de volgende regels voor het vervoer van gasflessen in een auto:

 • Sluit afsluiters goed af, koppel reduceertoestellen en slangen af en monteer altijd de beschermkap
 • Zorg voor een zeer goede, permanente ventilatie
 • Vervoer geen toxische of corrosieve gassen
 • Vervoer geen brandbare gassen in de kofferruimte
 • Vervoer maximaal 50 liter in totaal
 • Zet de lading zeer goed vast
 • Rook niet
 • Heb een brandblusser van 2 kilogram binnen handbereik

Nog een aantal praktische tips:

 • Zorg voor een veiligheidsinformatieblad en/of Tremcard voor de gassen die je vervoertScreen Shot 2016-12-12 at 9.02.11 AM.png
 • Controleer de etiketten van gascilinders  en vervoer nooit gascilinders zonder label
 • Ben vertrouwd met de gevaarsetiketten van gascilinders
 • Zorgt voor een oranje bord aan de voor- en achterkant van het voertuig om aan te tonen dat je gevaarlijke stoffen vervoert.

Door bovenstaande maatregelen te nemen en je daar strikt aan te houden, vervoer je gascilinders op de beste en veiligste manier. Om de veiligheid van medewerkers en de omgeving in alle situaties te waarborgen moet niet alleen het transport, maar ook bijvoorbeeld de gasflessenopslag aan de eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in PGS-15. Wij hebben de ingewikkelde PGS-15 op een eenvoudige en visuele manier uitgelegd in ons ebook. Download het nu en controleer of jouw gasflessenopslag aan de juiste eisen voldoet.

New Call-to-action