Wat betekenen de belangrijkste symbolen op gasflessen?

Geschreven door Lars Leijtens op 14 feb 2017

Op gasflessen staan verschillende symbolen en die staan er niet voor niets. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis met het oog op het waarborgen van de veiligheid en houdbaarheid van gasflessen. Zodat iedereen direct kan zien waar hij of zij mee van doen heeft. Maar wat is de precieze betekenis van de belangrijkste symbolen?


Symbool 1: De kleur op de schouder

De kleur op de schouder van gasflessen is het symbool dat het meest overduidelijk aanwezig is. Iedere industriële gassoort heeft zijn eigen kleur schouder — vastgelegd in de Europese NEN-EN 1089-3 norm — om zo de verschillende gassoorten eenvoudig uit elkaar te kunnen houden. Menggassen worden met maximaal twee ringen op de schouder aangegeven. Hieronder staan de meest gebruikte industriële gassen en hun kleurcodering.

  • Acetyleen: kastanjebruin
  • Argon: donkergroen
  • Helium: bruin
  • Kooldioxide: grijs
  • Waterstof: rood
  • Zuurstof: wit

Fles Jewagas.png


Symbool 2: Herkeuringstermijn

Voor elke gassoort geldt een andere keuringstermijn, waarbij de keuringsinterval over het algemeen tussen de vijf en vijftien jaar ligt. In dit blog hebben we de meest gebruikte gassoorten en hun keuringsintervallen op een rij gezet.

Op gasflessen staat de keurdatum altijd met een inslag weergegeven. Bij gasflessen met een vijfjarige keuringstermijn staat de datum waarop de herkeuring moet plaatsvinden aangegeven in een maand/jaar combinatie. Bij een tien-of vijftienjarige herkeuringstermijn voldoet alleen de jaaraanduiding.

Op sommige gasflessen staat ook nog een sticker die aangeeft wanneer de keuringstermijn van de gasfles verloopt en hij herkeurd moet worden, maar dat is — in tegenstelling tot het ingeslagen keurmerk — niet verplicht.


Symbool 3: De gevarenklasse

Op alle gasflessen staat de betreffende gevaarseigenschap vermeld, vaak aangegeven met een sticker. Industriële gassen zijn in te delen in verschillende gevaarseigenschappen die ieder ook weer een eigen kleur hebben, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn. De gevarenklasse waarin de gassoort valt staat ook vermeld op de sticker.

  • Verstikkend (klasse 2): lichtgroen
  • Brandbaar (klasse 3): rood
  • Giftig (klasse 6.1): lichtgeel
  • Brandbevorderend (klasse 4.3): lichtblauw

Andere belangrijke informatie die op gasflessen staat vermeld

Op gasflessen staat, buiten de belangrijkste symbolen, ook nog andere informatie vermeld die van belang is. Zoals bijvoorbeeld de inhoud specificaties met het gewicht van de cilinder en de gasdruk, het cilindernummer, de samenstelling van de gassoort en de gegevens van de leverancier.


Meer maatregelen om veiligheid te waarborgen

Gasflessen met de juiste symbolen en stickers zijn één van de manieren waarop een zo veilig mogelijke situatie wordt gecreëerd voor iedereen die werkt of in aanraking komt met gasflessen. Een andere maatregel is PGS-15, de richtlijn voor onder andere het veilig opslaan van gasflessen. Het document is echter voor velen ingewikkeld, daarom hebben wij PGS-15 uitgewerkt in een overzichtelijk, visueel en begrijpelijk document.

New Call-to-action