Voldoet mijn gasflessenopslag aan de richtlijnen van PGS-15?

Geschreven door Lars Leijtens op 7 okt 2016

Als er iets is dat je wilt voorkomen als bedrijf is dat medewerkers en de directe omgeving onnodig risico lopen doordat gasflessen niet op de juiste manier zijn opgeslagen, waardoor gevaarlijke situaties sneller ontstaan. Bovendien wil je bij een inspectie niet tegen de lamp lopen omdat de gasflessenopslag niet aan de eisen voldoet en je een boete ontvangt.

Vanuit de overheid zijn richtlijnen opgesteld die brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieu veiligheid waarborgen bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in PGS-15.

De richtlijnen van PGS-15 gelden niet voor alle gasflessen. Ze zijn alleen van toepassing op de opslag van hervulbare gasflessen van ADR-klasse 2 met een opgetelde hoeveelheid die groter is dan 125 liter waterinhoud. Dit geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de gevaarseigenschappen verstikkend, gevaareigenschappen.jpgoxiderend of brandbaar en de volgende specifieke gassen:

 • Koelgassen
 • Samengeperste lucht
 • Ammoniak
 • Ethyleenoxide

Waar moet ik op letten?

Is de PGS-15 richtlijn voor jouw bedrijf van toepassing? Dan bepalen de voorschriften voor de locatie, vloer, beveiliging en opslagkast in grote mate of jij de gasflessen volgens de eisen hebt opgeslagen.

Locatie

Voor opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 meter tot:

 • kelderopeningen
 • putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering
 • aanzuigopeningen van ventilatiesystemen. 

Wanneer gasflessen minimaal 10 kW/m² stralingsbelasting hebben, geldt een brandwerendheid van 60 minuten. Dit houdt een vrije ruimte van vier meter in aan de bovenzijde en twee meter vrije ruimte aan de zijkanten. Ook de brandwerende muur dient deze afmetingen te hebben. In de opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het opslaan van gasflessen niet functioneel zijn.

Bij een lagere stralingsbelasting of een (half)open opslag kan in de meeste situaties worden voldaan aan bovenstaande eisen. Mocht je twijfelen of jouw gasflessenopslag afwijkt en er mogelijk andere eisen gelden, neem dan contact op met een specialist van Jewagas.

Vloer

De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager liggen dan de omliggende vloer of die van aangrenzende ruimten. Deze vloer moet vlak zijn en vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn.

Beveiliging

1024px-2008-07-24_Bundle_of_compressed_gas_bottles.jpgGasflessen met een stabiele constructie hoeven niet te worden vastgezet. Alle overige gasflessen en -
cilinders moeten worden vastgezet aan een achterwand of muur met behulp van een ketting, beugel of klemband. Gasflessen met een overeenkomstige gevaarseigenschappen dienen bij elkaar te worden opgeslagen. Dit geldt eveneens voor gasflessen met eenzelfde kleur op de schouder. 

Gasflessen mogen alleen gestapeld worden indien de constructie en de inhoud dit toelaat. Neem contact op met een adviseur om te kijken of uw gasflessen gestapeld mogen worden.

Opslagkast

De opslagkast moet voldoen aan de NEN-EN normering en moet een brandwerendheid hebben van meer dan zestig minuten. Bovendien moet er een productcertificaat aanwezig zijn waaruit blijft dat de opslagkast voldoet aan de norm en de volgende informatie moet zijn aangebracht op de voorkant:

 • Gevaarsymbolen die van toepassing zijn
 • Naam of merk van producent
 • De classificatie van de kast
 • De geldende normering
 • Modelnummer en jaar van productie

De opslagkast moet zich op maximaal vijf meter van een buitendeur bevinden, maar mag niet in een kelder of op een verdieping staan.

Kortom, een gasflesopslag moet aan veel eisen voldoen wil het in lijn zijn met de voorgeschreven richtlijnen van PGS-15. Wil je controleren of jouw gasflessenopslag aan de eisen voldoet? In ons ebook is de PGS-15 richtlijn voor gasflessenopslag in een notendop uitgelegd aan de hand van visuals — download het nu! 

New Call-to-action