Van het gas af: de voordelen van verduurzamen met propaan (gas)

Een ‘stille’ revolutie speelt zich af in de Nederlandse energiesector. Al tijden. Onder druk van de publieke opinie wordt het Gronings aardgas versneld afgesloten. De alternatieven tuimelen over elkaar heen in hun haast de markt te overtuigen van hun gelijk. En iedere nieuwe ontwikkeling of techniek heeft weer zijn eigen uitdagingen. Wat de beste oplossing is in dit woud aan mogelijkheden? We zouden het niet durven zeggen. Het lijkt erop dat er niet één beste antwoord bestaat maar dat het zinvoller is om per situatie te bekijken wat praktisch haalbaar en betaalbaar is. Voor ondernemers zowel als particuliere woningbezitters is het in dit kader verstandig om bij een afweging van alternatieven propaangas niet te vergeten. In dit artikel antwoord op de vragen of gas nog wel een geschikte energiebron is en hoe dit een rol kan spelen in de energietransitie.

Gas als energiebron is geen optie meer…waar of onwaar?

Zeker, het klopt dat nieuwbouw sinds juli 2018 geen gasaansluiting meer krijgt. Geen aardgas-aansluiting wel te verstaan. Het is een van de meest hardnekkige misverstanden in de ‘van het gas af’ discussie dat we in de toekomst helemaal géén gebruik meer mogen maken van gas als energiebron. We vergeten dan gemakshalve dat er meer gas is dan het Gronings aardgas. Propaan bijvoorbeeld is een gas dat een prima alternatief kan zijn op die plaatsen die kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden*. Het is geen nieuw idee. Propaan is een oude, vertrouwde energiebron voor tienduizenden huishoudens en agrarische bedrijven die niet op het aardgasnetwerk zijn aangesloten. In het gebruik zijn er nauwelijks verschillen met aardgas. Vrijwel ieder merk cv-ketel, fornuis of geiser kan ook werken op propaan. Voor nieuwbouw woningen kan propaan-gas een behoefte aan comfort en sfeerverwarming vervullen. Voor bestaande woningen die van het aardgas af moeten, betekent het geen nieuwe installatie, leidingwerk of nieuwe apparatuur nodig.

*Om de veiligheid te garanderen, is voldoende afstand van een tank naar de omgeving noodzakelijk. Die afstand is afhankelijk van de inhoud en aantal keren dat een tank gevuld moet worden. Het minimum is 10 meter.

Propaan is niet duurzaam…waar of onwaar?

Propaan lijkt veel op aardgas en werkt ook hetzelfde. Het valt dan ook in de categorie fossiele brandstof en is strikt genomen niet duurzaam. Het verschil met aardgas zit echter in de winning. Waar aardgas een directe fossiele brandstof is, is propaan een bijproduct van het raffinageproces van aardolie of de winning van aardgas. Bij beide processen blijven koolwaterstoffen, waaronder propaan, als restproduct over. Dit verspillen is zonde. Zolang we aardolie als grondstof blijven gebruiken en bewerken, zolang is het dan ook duurzaam om de bijproducten, waaronder propaan, te gebruiken. Daarnaast levert propaan slechts een geringe bijdrage aan de opwarming van onze aarde. Het propaangas wordt vrijwel volledig in de ketel verbrand, heeft een zeer lage CO2- en zwaveluitstoot en een minimale fijnstof emissie. Het is biologisch afbreekbaar en verdwijnt gewoon als het vrijkomt. Daarom mag propaan ook in natuurgebieden en waterwingebieden gebruikt worden.

Propaan past niet in de energietransitie…waar of onwaar?

Het vraagstuk Van het gas af is volop in ontwikkeling. En ja er komt een moment dat het gaat gebeuren. Niet nu, niet over 10 jaar, maar na 2050 ziet onze energievoorziening er wellicht toch anders uit dan vandaag de dag. Onze woningen verwarmen met aardgas is tegen die tijd net zo’n curiositeit als nu stoken op olie of steenkolen. Het beleid van de overheid is erop gericht om het aardgasnetwerk te verkleinen. Voordat de hele woningvoorraad echter geschikt is voor alternatieve duurzame technieken zijn we tientallen jaren verder. Bestaande woningen die als gevolg van het beleid gasvrij moeten worden, maar niet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming, kunnen met propaan tijdelijk in de energiebehoefte voorzien. Een aardgasinstallatie omzetten naar propaan is namelijk vrij eenvoudig en kost de burger ook niet zo veel. Voor nieuwbouw of nieuwere woningen die zijn overgestapt naar een all-electric oplossing, is propaan een buffer waarmee tekorten in het elektriciteitsaanbod worden opgevangen. Zolang de zon geen 24 uur per dag schijnt, de wind niet altijd waait en batterijen niet voldoende vermogen hebben om langere tijd energie op te slaan, zolang is propaan een schone vorm van energieopslag. Voor industriële gebouwen zijn elektrische alternatieven voor aardgas vrijwel nooit geschikt. Voor deze gebouwen kan propaan de oplossing bieden.

E-book aanvragen

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://www.jewagas.com

Post a comment