Jewagas blog

Glyfosaat in de ban: wat betekent dit voor de professionele onkruidbestrijder en zijn klanten?

“Natuurlijk willen we de chemische bestrijdingsmiddelen uit de wereld helpen, ook al is dit economisch gezien wat minder interessant. We moeten sparen waar we kunnen maar wel met z’n allen de natuur in bescherming nemen. Het is een kwestie van gewenning voor klanten en opdrachtgevers.” Aan het woord is Riny van de Zanden,

Lees meer