Is het sorteren van gasflessen noodzakelijk?

Geschreven door Lars Leijtens op 10 jan 2017

Het op een correcte manier opslaan van gascilinders met gevaarlijke stoffen is cruciaal om verzekerd te zijn van een veilige (werk)situatie voor medewerkers en omgeving. Om die reden zijn er vanuit de overheid richtlijnen opgesteld om gevaarlijke situaties en ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in PGS-15. PGS-15 is een ingewikkeld en uitgebreid document waardoor het lastig is om alle richtlijnen op de juiste manier na te komen. Om die reden gaan wij in onze blogs dieper in op de verschillende aspecten van PGS-15. In dit blog gaan we verder in op het sorteren van gascilinders: is het noodzakelijk of niet?

Zet gasflessen met dezelfde kleurcode bij elkaar

Orde in de opslag van gasflessen is één van de belangrijkste aspecten om de veiligheid te waarborgen. Om die reden dien je gassen uit dezelfde gevaargroep bij elkaar op te slaan. Om dezelfde gevaargroep te identificeren kun je afgaan op de kleurcode op de schouder van gasflessen. De norm voor deze kleuren is vastgelegd in NEN-EN 1089-3, een norm die geldt voor alle industriële gassen.

Staan er gascilinders uit verschillende gevaargroepen opgeslagen?

gevaareigenschappen.jpgIndien er in een opslagplaats gasflessen uit verschillende gevaargroepen staan opgeslagen, dan dient de opslagplaats verdeeld te worden in verschillende zones. In elke zone mogen enkel gassen uit dezelfde gevaargroep worden opgeslagen. Tussen die verschillende opslagzones moeten de wettelijk verplichte minimale afstanden die worden gehanteerd, deze kun je hier terugvinden.

De afscheidingen tussen de verschillende opslagzones moeten bij voorkeur van brandwerend materiaal gemaakt zijn. Bovendien dienen de verschillende opslagzones met markeringen op de grond, kettingen of vaste afbakeningen op 1 meter hoogte worden aangegeven.

Wat te doen met lege gasflessen?

Voor het opslaan en sorteren van lege gascilinders gelden dezelfde regels als voor volle. Je doet er wel goed aan om volle en lege gasflessen afzonderlijk te scheiden. Lege gascilinders dienen echter bij voorkeur zo spoedig mogelijk te worden teruggestuurd naar de leverancier.

Het sorteren van gasflessen is noodzakelijk om uiteindelijk aan alle eisen van PGS-15 te voldoen. En dat niet alleen: je creëert ook een veiligere omgeving voor werknemers.

New Call-to-action