Hoe koppel je nu veilig gasflessen aan of af?

Geschreven door Lars Leijtens op 27 jan 2017

Het aan- en afkoppelen van gasflessen zijn risicovolle handelingen die bij een onjuiste uitvoering gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Om gasflessen op de juiste manier aan- en af te koppelen moet je de handelingen in een bepaalde volgorde uitvoeren en onderdelen die extra risico’s met zich meebrengen goed controleren. Om je daarbij te helpen hebben wij de stappen die je moet doorlopen op een rij gezet.

Hoe koppel ik gasflessen op de juiste manier aan?

Het aankoppelen van gasflessen bestaat in principe uit twee fasen. Eerst moet het reduceerventiel op de juiste manier worden aangesloten en vervolgens kan de gasfles geopend worden.

1. Zet de gasfles vast aan een beugel of ketting om omvallen en de gevolgen daarvan te beperken.

2. Verwijder de beschermkap indien nodig

3. Sluit het reduceerventiel aan. Ieder gas heeft een andere aansluiting, dus het is niet mogelijk om het ‘verkeerde’ reduceerventiel op de fles te plaatsen met alle gevolgen van dien. Bovendien verschilt en reduceerventiel voor een gasfles met 200 Bar ook met een reduceerventiel voor een fles met 300 Bar, dus ook daar kan geen fout gemaakt worden.

Controleer bovendien of de afsluitring niet beschadigd is. Bijvoorbeeld door platdrukken bij aandraaien of door de kou. Dit kun je doen door de ring te bekijken, die zit altijd in de wartel die je op de gasfles draait. Een beschadigde afsluitring kan er namelijk voor zorgen dat het reduceerventiel de druk niet meer goed kan terugdringen.

4. Sluit voor het openen van de gasfles eerst alle afsluiters af, zoals het reduceerventiel en het naaldventiel.

5. Open de gasfles langzaam en let daarbij op dat je het membraan goed beschermt. De membraan zorgt er namelijk voor dat bij een hogere of lagere druk de gasstroom toe- of afneemt. En dat is cruciaal om zo veilig mogelijk te werken.

6. Open vervolgens de andere afsluiters, waarbij je eerst het reduceerventiel en dan het naaldventiel opent.

Hoe koppel ik gasflessen op de juiste manier af?

Vanzelfsprekend bestaat ook het afkoppelen van gasfles uit twee fases: de gasfles dichtdraaien en het reduceerventiel afsluiten.

1. Sluit de hoofdaansluiting van de gasfles, in principe is handvast voldoende.

2. Maak het reduceerventiel en leidingen drukvrij door het naaldventiel en het reduceerventiel open en daarna weer dicht te draaien.

3. Controleer of het reduceerventiel en het naaldventiel goed zijn afgesloten

4. Ontkoppel het reduceerventiel en het naaldventiel. Let er op dat brandbare, giftige en corrosieve gassen niet in de ruimte ontsnappen.

5. Plaats de beschermkap terug op de gasfles

7. Voer de gasfles op de juiste manier af door hem bijvoorbeeld op een steekwagen te tillen en goed vast te zetten. Til de gasfles nooit aan de beschermkap op, tenzij deze hiervoor gemaakt is. Sla je de gasflessen vervolgens op? Doe dat volgens de PGS-15 richtlijn.

Nog een aantal extra tips

  • Gebruik alleen pakkingringen, zorgen voor een lekvrije aansluiting van de regelaar op de gasfles, die origineel en voor het gastype geschikt zijn. Let er op dat je bij agressieve gassoorten de pakkingring bij iedere cilinderwisseling vervangt.
  • Let er op dat de aansluiting schoon en vetvrij is. De combinatie van zuurstof en vettigheid kan namelijk brand tot gevolg hebben.
  • Controleer op lekkage. Controleer voor gebruik de aansluitingen op een mogelijke lekkage met bijvoorbeeld een elektronische lekzoeker.
  • Gebruik bij het openen en dichtdraaien van de afsluiter alleen de originele sleutel die goed past. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat de gasfles niet voldoende wordt geopend of dichtgedraaid. De sleutel moet bovendien altijd bij de gasflessen aanwezig zijn in geval van calamiteiten.

Koppel gasflessen niet alleen veilig aan en af, maar sla ze ook veilig op

Het op de juiste manier aansluiten en loskoppelen van gasflessen is belangrijk om de veiligheid te waarborgen, maar een optimaal veilige situatie gaat verder dan dat. gasflessen dienen bijvoorbeeld ook op de juiste manier vervoert en opgeslagen te worden. Voor het opslaan van gasflessen heeft de overheid eisen opgesteld die zijn vastgelegd in PGS-15, een ingewikkeld document. Die eisen hebben wij op een visuele en eenvoudig te begrijpen manier gebundeld in een ebook. Controleer of de gasflessenopslag aan alle eisen voldoet en download het ebook.

New Call-to-action