De 6 meest gestelde vragen over de LPG heftruck

Intern transport verandert in snel tempo. Aandacht voor efficiency, duurzaamheid en het terugdringen van de kosten strijden om voorrang. De magazijn- en depot manager moet steeds meer rekening houden met zaken als de carbon footprint en MVO. Zo ook bij de keuze voor heftrucks. Naast vragen welke heftruck het meest geschikt is voor de toepassing en de omgeving, spelen vragen over emissie, Arbo en veiligheid een rol. Een vergelijking tussen elektrische, diesel en LPG heftrucks is snel gemaakt. Iedere heftruck leverancier levert de specificaties. Maar waar moet je nog meer rekening mee houden? In dit blog een antwoord op de 6 meest gestelde vragen over de LPG heftruck en de gebruikte brandstof.

Vraag 1: Wanneer kies je voor een LPG heftruck?

Allereerst is hierin de toepassing van belang. Moet de heftruck voor zware lading of langdurig gebruikt worden en zijn lange stops (voor het opladen van een accu) niet gewenst dan valt vaak de elektrische heftruck af. Wordt de heftruck ook in halfopen of gesloten ruimtes ingezet, dan is de dieselheftruck met een laadcapaciteit minder dan 4 ton niet toegestaan. LPG heftrucks bieden in deze situatie een oplossing. Zeker ook wanneer, zoals verwacht, in de toekomst dit verbod ook voor heftrucks met een hogere capaciteit gaat gelden. Daarnaast spelen kosten een rol. In vergelijking met diesel zijn zowel de investering als de brandstofkosten van de LPG heftruck over het algemeen lager. Bovendien is minder onderhoud nodig. Last but not least is propaan, de brandstof voor de LPG heftruck, een van de meest milieuvriendelijke fossiele brandstoffen.

Vraag 2: Hoe past de LPG heftruck in een duurzaam beleid?

De brandstof voor de LPG heftruck is propaan. Propaan is een LPG (Liquified Petroleum Gas) en dit is een bijproduct van het raffinageproces van aardolie of de winning van aardgas. Kenmerkend voor propaan is een bijzonder zuivere verbranding. De emissie van schadelijke stoffen door een LPG heftruck is tot wel 80% lager in vergelijking met de emissie van diesel heftrucks. De CO2 uitstoot is 15% minder. Andere verontreinigende stoffen zoals zwaveloxide en benzeen zijn verwaarloosbaar. Fijnstof vormt dan ook geen probleem. Heftruck gas levert 90 tot 100% minder PM10 en 50-100% minder NOx dan diesel. De carbon footprint van een elektrische heftruck is per bedrijfsuur kleiner, maar daar staat tegenover dat geen stroom opgewekt hoeft te worden en geen accu’s gerecycled moeten worden. Zo kan de LPG heftruck toch een wezenlijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de carbon footprint.

Vraag 3: Valt het wisselen van gasflessen op de LPG heftruck binnen de Arbonorm?

Voldoen aan de Arbonorm is één ding. Er voor zorgen dat de heftruckchauffeurs ook op de lange duur gezond blijven, gaat een stap verder. Daarom worden voor LPG heftrucks steeds vaker aluminium gasflessen ingezet. Deze zijn, zeker in vergelijking met stalen gasflessen, licht in gewicht. Een lichtgewicht gasfles betekent minder tilwerk, minder rugklachten en snel wisselen van gasfles. De aluminium gasflessen vallen (ook gevuld) binnen de arbonorm en ondersteunen daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Vraag 4: Waarom wordt een heftruck gasfles altijd horizontaal op de heftruck geplaatst?

Een gasinstallatie voor de heftruck werkt met vloeibaar gas. Pas in de verdamper van de drukregelaar van de heftruck wordt het gasvorming. Een heftruck gasfles is daarom uitgerust met een zogenaamde stijgbuis, een dunne pijp die langs de binnenwand van de fles loopt. Door deze pijp wordt er voor gezorgd dat vloeibaar gas in de afnamekraan terecht komt. Om dit goed te laten functioneren, is het van belang dat de fles op de juiste manier en horizontaal op de heftruck gelegd wordt.

Vraag 5: Mag de heftruck gasfles bij een tankstation gevuld worden?

Het vullen van gasflessen bij een tankstation is al jaren verboden. De regelgeving (Activiteitenregeling milieubeheer) is hier duidelijk in. Dit verbod geldt ook voor het vullen van lpg-wisselreservoirs, waaronder heftruck gasflessen vallen. De reden voor dit verbod is eenvoudig. Het is gevaarlijk. Een van de belangrijkste risico’s is dat een fles voor méér dan 80% met vloeibaar gas wordt gevuld. Bij een stijgende temperatuur neemt de druk in de fles toe en dit kan de fles beschadigen. Bovendien kan een te hoge vulgraad lekkage van vloeibaar gas uit de kraan tot gevolg hebben. Gevaarlijke situaties. Zo gevaarlijk dat ook gasflessen met een 80% vulbeveiliging niet zelf gevuld mogen worden, maar enkel door een professioneel vulbedrijf. Een professioneel vulbedrijf zal altijd controleren of de gasflessen aan de veiligheidseisen voldoen.

Vraag 6: Welke veiligheidsvoorschriften gelden voor de propaan gasfles?

Propaan valt onder de regelgeving van gevaarlijke stoffen en het vervoer en opslag van propaan gasflessen is dan ook vastgelegd in de PGS-15 richtlijn. De belangrijkste zaken om rekening mee te houden zijn:

  • Vervoer de gasflessen rechtop en goed vastgezet, dit geldt ook voor de opslag
  • Sla de flessen op in een goed geventileerde ruimte, liefst buiten
  • Sla de flessen niet op in een kelder of bij een afvoerput
  • Plaats gasflessen nooit in de buurt van een warmtebron of ontvlambare/brandbare producten
  • De kraan van een gasfles die niet in gebruik is, moet dichtgedraaid zijn
  • Controleer de gasfles op lekkage met een zeepsopje (nooit met een vlam)
  • Niet roken bij het aansluiten van een gasfles
  • Gebruik alleen goedgekeurde flessen*

* Een propaanfles moet om de 10 jaar gekeurd worden. Op de fles zelf is een keurmerk ingeslagen waarop de datum van de eerste keuring en eventuele herkeuringen hebben plaatsgevonden. De meest recente keuring mag niet langer dan 10 jaar geleden zijn. Sommige leveranciers hanteren een termijn van 15 jaar.

Meer weten over de richtlijnen voor de opslag van gasflessen? Download dan hier gratis het praktische E-book PGS-15 in een notendop. De PGS-15 heeft vooral betrekking op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

E-book aanvragen

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://www.jewagas.com

Post a comment