Aluminium gasfles biedt dakdekker toekomstperspectief

Geschreven door Hans Bolwerk op 10 apr 2018

dakdekker aluminium gasflesTraditioneel wordt een (bitumeuze) dakbedekking nog steeds aangebracht met een brander. Met een vuurtje, dat vanzelfsprekend ook brandstof nodig heeft. Propaan over het algemeen. Gasflessen die de dakdekker dagelijks het dak op (en af) zeult. Een bekend beeld voor de hele branche. De gemiddelde dakdekker sjouwt zich bijna letterlijk het vuur onder zijn veiligheidsschoenen vandaan. Maar hoe lang nog? Hoe lang kan een dakdekker deze belasting aan? We moeten met z’n allen immers steeds langer doorwerken. We worden steeds ouder en de belastbaarheid wordt lager. Iedere verandering die er voor zorgt dat de dakdekker ook in de toekomst gezond zijn werk kan blijven doen, is dan ook bijzonder welkom. Of het nu om een nieuwe maatregel gaat die de overheid oplegt ten aanzien van veilig werken, of een verbetering van het materiaal waar hij mee werkt. Lees in dit blog hoe de aluminium gasfles hier een kleine bijdrage  aan kan leveren.

Robuust versus gewicht: wat telt het zwaarste?

Veel dakdekkers werken met een stalen gasfles. De voordelen hiervan lijken evident. Ze zijn goedkoop in aanschaf, robuust en eenvoudig te renoveren. Voordelen die voor bedrijven die flessen in eigendom hebben van belang zijn. Zelfs wanneer men de flessen niet in eigendom heeft, zijn stalen flessen voordelig, omdat het statiegeld (lees uitstaand kapitaal) laag is. Kijken we enkel naar deze initiële voordelen, dan maakt een aluminium gasfles geen schijn van kans. Maar om tot een weloverwogen keuze te komen, spelen ook andere argumenten een rol . Om te beginnen is er het verschil in gewicht. De stalen gasfles die de gemiddelde dakdekker gebruikt heeft een leeg gewicht van ca. 13 kg. Met een vulling van 11 kg propaan moet de dakdekker  dus een totaalgewicht van zo’n 24-25 kg het dak op tillen. De aluminium gasfles heeft een leeg gewicht van nog geen 6 kg. Met eenzelfde vulling van 11 kg propaan, betekent dit een gewichtsbesparing van wel 30% op. In de praktijk betekent dit voor de dakdekker een significant lagere belasting en daarmee minder (rug-) klachten, minder uitval en méér flexibiliteit. Het gewicht van de gevulde aluminium gasfles ligt ruim binnen de normen van de arbo-regelgeving. Dat de aluminium gasfles langer mee gaat en goedkoper is om te renoveren op den duur, zijn daar tegenover slechts bijkomende voordelen. Andere argumenten, zoals een hogere productiviteit, doen er wel degelijk toe.  

Aluminium gasfles maakt een hogere productiviteit mogelijk

Aluminium is een materiaal waarvan de geleidende eigenschappen beter zijn dan die van staal.  Dat houdt in dat warmte beter doordringt en bij temperaturen boven 0°C de dampdruk in de gasfles hoger is. Dit verhoogt de verdampingscapaciteit. Waar in een stalen fles gemiddeld 10% restgas achterblijft, is dit bij aluminium flessen niet aan de orde. Die extra capaciteit kan de dakdekker vaak goed gebruiken. Zeker als op het einde van de werkdag een dak nog afgedicht moet worden en extra vermogen nodig is of wanneer een betonnen ondergrond droog gestookt moet worden. Let wel: bij temperaturen onder de 0°C is de capaciteit juist lager. In de praktijk komt dit echter minder vaak voor.

Concluderend kunnen we stellen dat de aluminium gasfles voor dakdekkers eigenlijk alleen maar voordelen heeft. Op de korte termijn door een hogere inzetbaarheid van de dakdekker, meer  flexibiliteit, productiviteit en minder uitval door ziekte. Maar zeker ook op de lange termijn. Met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar (of hoger in de toekomst) kan een aanzienlijk lagere dagelijkse belasting net het verschil maken tussen een versleten en een vitaal gezonde oude dag. Dat zou toch voldoende gewicht in de schaal moeten leggen om als alternatief te overwegen.

 

Jewagas advies voor uw situatie en behoefte

 

Onderwerpen: propaan, dakdekker, propaanfles, aluminium gasfles