Aandachtspunten voor een goed werkend reduceerventiel

Geschreven door Lars Leijtens op 27 aug 2019

ReduceerventielenLaatst vroeg een lasser mij waar je op moet letten bij het gebruik van een reduceerventiel. Op het eerste gezicht een eenvoudige vraag. Het reduceerventiel is een onderdeel van het hele systeem waarmee gas uit een cilinder aan een brander of ander toestel geleverd wordt. Een onmisbaar onderdeel zelfs, omdat het reduceerventiel ervoor zorgt dat de druk van het gas verlaagd wordt naar de juiste werkdruk.  Een onderdeel ook, dat de veiligheid van het werken met gas waarborgt. De vraag van de lasser verdient dan ook een adequaat  antwoord. En bij wie  kan ik hiervoor beter te rade gaan dan bij de specialisten op dit vakgebied: Hans en Carl Kentie. In een gesprek leggen zij uit welke aspecten van het reduceerventiel voor de gebruiker van belang zijn om in acht te nemen.

Wat is een reduceerventiel?
Volgens wikipedia is een reduceerventiel een ventiel dat er voor zorgt dat gas of vloeistof, aangevoerd uit een bron met hogere druk, geleverd kan worden aan een gebruiker op een enigszins constante lagere druk. Die enigszins constante lagere druk is dan de werkdruk die nodig is voor een specifieke toepassing. Dat geeft al meteen aan dat er niet één standaard reduceerventiel bestaat en dat de keuze voor het juiste ventiel het eerste is waarop je moet letten.
 
Ieder gas een eigen aansluiting
‘Iedere gassoort heeft specifieke eigenschappen.’ vertelt Hans Kentie. ‘Die eigenschappen bepalen welk reduceerventiel je nodig hebt, samen met de toepassing.  Ook die kan namelijk enorm uiteenlopen. Gebruik je gas om belletjes in een aquarium te creëren of moet het leidingwerk van een complete fabriek gevoed worden? Dat maakt nogal een verschil. Voor de autogene lasser  is het in de eerste plaats dan ook van belang dat hij weet dat  iedere gassoort een eigen aansluiting heeft. Helaas heeft ieder land ook zijn eigen aansluitingen dus wat hier in Nederland de juiste aansluiting is, kan over de grens in België helemaal verkeerd zijn. De voorschriften komen binnen West-Europa redelijk overeen, maar daarbuiten is enige gelijkheid ver te zoeken.’
 
Hoe stabieler de druk hoe nauwkeuriger het werk
Een reduceerventiel bestaat uit een regelklep, die aangestuurd wordt door een membraan. Het membraan opent de klep bij te lage druk en sluit de klep bij te hoge druk. ‘Hoe groter het membraan, hoe nauwkeuriger het ventiel.’ vervolgt Carl Kentie. ‘Een constante druk zorgt voor nauwkeurigheid in het werk. Voor de lasser betekent dit dat wanneer hij een bepaalde druk heeft ingesteld op de manometer, deze ook bij het werk optreedt.”
 
De juiste capaciteit
‘Natuurlijk is een volgend aandachtspunt de capaciteit van het reduceerventiel. Die moet geschikt zijn voor de toepassing. Met capaciteit bedoelen we dan de hoeveelheid gas die uit een  cilinder getrokken wordt. Voedt een reduceerventiel een complete leiding voor een fabriek dan is het ventiel veel groter dan een reduceerventiel voor een enkele lasser.’
 
Veiligheid en onderhoud: weetjes en adviezen
doorsnede-reduceerventielk6087Bij de keuze van een geschikt reduceerventiel letten we dus op het soort gas, de toepassing en de gewenste druk voor de aangesloten apparatuur, maar hoe zit het met de veiligheid?  Wie met gas omgaat, neemt geen risico’s. Informatie over het gas en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen vind je in het veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar voorschriften met betrekking tot reduceerventielen vind je er niet. Veelal zijn het ook een soort weetjes. Carl Kentie:’Zo mag een zuurstof reduceerventiel niet vet worden, moet een ammoniak reduceer volledig van RVS gemaakt zijn, mag acetyleen niet bij koper gebruikt worden en is bij het gebruik van acetyleen een vlamdover verplicht. Een vlamdover is bij zuurstof niet verplicht maar het kan wel een bedrijfsvoorschrift zijn. Hoogzuivere gassen hebben RVS membranen om te voorkomen dat vuil in het gas kan stromen dat weer op de spiegels neerslaat. Om maar een paar voorbeelden te noemen.”
 

‘Wij adviseren om voor gebruik te testen en te controleren op lekkage’

 ‘Uit veiligheidsoverwegingen is het ook zaak om altijd wanneer je stopt met werken het ventiel dicht te draaien en zowel de cilinder als het druksysteem leeg te maken.’ vervolgt Hans Kentie. ‘Doe je dat niet dan kan bij een lek de cilinder leeglopen. Bij zuurstof bestaat zelfs het gevaar dat wanneer het ventiel geopend wordt terwijl er druk op staat dat dit een klap geeft die een spontane ontbranding tot gevolg kan hebben. Bovendien is het slecht voor het klepsysteem wanneer het niet dichtgedraaid wordt. Het klepje is het zwakke punt in een reduceerventiel en afhankelijk hoe je er mee omgaat, kan een reduceerventiel jarenlang probleemloos gebruikt worden. Specifiek onderhoud is niet nodig, maar wel adviseren we om voor gebruik te testen en te controleren op lekkage met een sopje.”

KentieApparatenfabriek Kentie – bakermat voor de (autogene) gas- en lasbranche
Om apparatenfabriek Kentie een groothandel voor autogene lasapparatuur te noemen, doen we ze tekort mee. Autogeen maakt slechts 5% van het assortiment uit. Met uitzondering van het leidingwerk levert Kentie alles tussen een gasfles en een werkplek. Dit voor de meest uiteenlopende sectoren. Van fotolaboratoria, waar de regeling tot op de millibar nauwkeurig ingesteld moet kunnen worden tot grondmetingen van 280 bar. ‘Alle speciale  apparaten  maken we zelf en ook alle aanpassingen op standaard apparaten voor speciale toepassingen. Volledig naar wens van een klant. Dat maakt ons werk heel bijzonder en interessant.’  daarover zijn Hans en Carl Kentie het volledig eens. De  kennis en ervaring opgedaan in de meer dan honderd jaar dat het familiebedrijf bestaat, wordt dan ook vol enthousiasme doorgegeven.   
  

Onderwerpen: reduceerventiel