5 eenvoudige tips voor een optimaal ingerichte gasflessenopslag volgens PGS-15

Geschreven door Lars Leijtens op 2 feb 2017

‘Voldoet de gasflessenopslag aan de eisen van PGS-15?’, die vraag heb je jezelf misschien al vaker gesteld. Zeker omdat je een verantwoord veiligheidsniveau wilt waarborgen. PGS-15 voor gasflessenopslag is een ingewikkeld document, vandaar dat wij 5 tips op een rij hebben gezet om te zorgen voor een optimaal ingerichte gasflessenopslag die aan alle eisen voldoet.

Tip 1: Controleer of PGS-15 van toepassing is

PGS-15 geldt niet voor alle gasflessen, dus controleer eerst of PGS-15 voor jou van toepassing is. PGS-15 geldt voor hervulbare gasflessen van ADR-klasse 2 indien er meer dan 125 liter in opslag aanwezig is. Gasflessen hebben over het algemeen een inhoud van 60 liter, dus PGS-15 is van toepassing bij twee of meer gasflessen in opslag. PGS-15 geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de algemene gevaarseigenschappen brandbaar, verstikkend of oxiderend en de volgende specifieke gassen:

 • Samengeperste lucht
 • Ammoniak
 • Koelgassen
 • Ethyleenoxide

Tip 2: Zorg voor voldoende brandwerendheid tussen gasflessenopslag en bouwwerken of brandbare objecten binnen de inrichting

Een fout die gemaakt wordt bij de opslag van gasflessen is dat niet aan de brandwerendheidseisen wordt voldaan, terwijl brand het grootste gevaar is binnen een gasflessenopslag. In PGS-15 is vastgelegd wat de afstand tot de inrichtingsgrens en een bouwwerk of een brandbaar object moet zijn bij een bepaalde brandwerendheid. Dit is ook afhankelijk van de totale hoeveelheid opgeslagen gasflessen.

Bij een brandwerendheid van zestig minuten, zal de afstand kleiner zijn dan bij een brandwerendheid van 30 minuten. Indien er een grotere hoeveelheid ligt opgeslagen zal ook de afstand groter worden. Alle brandwerendheidseisen kun je in ons ebook en hieronder terugvinden.

Screen Shot 2017-01-17 at 9.33.43 AM-1.png

Tip 3: Zorg dat gasflessen op de juiste manier zijn vastgezet

Niet alleen brand, maar ook omvallende gasflessen vormen een gevaar voor medewerkers en omgeving. Om de veiligheid te waarborgen is het dus van cruciaal belang dat gasflessen op de juiste manier worden vastgezet. Het is niet voor niks dat dit is opgenomen in PGS-15.

Om ervoor te zorgen dat de gasflessenopslag optimaal is ingericht volgens PGS-15 is het dus van belang om gasflessen goed vast te zetten. De beste manier om dit te doen is door meerdere gasflessen tegelijk in een rek of kast te plaatsen en vast te zetten met een band, stang of ketting. Het is ook toegestaan om gasflessen alleen met een ketting of beugel vast te zetten, maar dit geeft wel een minder stabiele constructie dan een rek of een kast.

Tip 4: Controleer het etiket en het keurmerk

PGS-15 schrijft voor dat alle gasflessen in opslag verplicht voorzien moeten zijn van een etiket met de volgende informatie:

 • Het UN-nummer en de juiste vervoersnaam van het gas(mengsel)
 • Datum (jaar) van het volgende periodieke onderzoek
 • Het gevaarsetiket zoals voorgeschreven in het VLG/ADR, IMDG en/of CLP. Dit etiket mag aangebracht zijn op de schouder van de gasfles. Het gevaarsetiket geeft de gevaarseigenschappen aan door de kleur en opschrift.

Afhankelijk van het type gas (samengeperst of vloeibaar) dienen er nog een aantal andere zaken op het etiket te staan. Op het etiket van samengeperste gassen dient ook nog de beproevingsdruk in Bar, de bedrijfsdruk in Bar en de lege massa in kilogram te staan.

Op het etiket van vloeibare gassen moet het volgende worden vermeld:

 • De beproevingsdruk in Bar
 • De waterinhoud in liter
 • De lege massa in kilogram
 • De maximale vulmassa en de eigen massa van de houder met uitrustingsdelen of de bruto massa, alles in kilogram

Voorschriften voor het keurmerk

Elke gasfles moet voorzien zijn van een ingeslagen keurmerk en de datum waarop het eerste onderzoek en eventuele herkeuringen hebben plaatsgevonden. Het keurmerk is geldig tot het moment dat de herkeuringstermijn is verlopen. Er is een onderscheid tussen ouders en nieuwe gasflessen. Hierover kun je meer informatie vinden in een eerder blog dat we schreven over het keurmerk van gasflessen.

Tip 5: Controleer of gasflessen met dezelfde gevaarseigenschappen bij elkaar staan opgeslagen

Orde in de gasflessenopslag is een van de belangrijkste aspecten om een verantwoord veiligheidsniveau te waarborgen. Om die reden is het verplicht om gasflessen met dezelfde gevaarseigenschappen te sorteren en bij elkaar op te slaan. De kleurcodering van gasflessen helpt je om gevaarseigenschappen te herkennen. De kleurcodering van verstikkende gassen in bijvoorbeeld helder groen en van brandbare gassen rood. Aan sommige veel gebruikte gassen zijn ook vaste kleuren toegekend.

Staan er gasflessen met verschillende gevaarseigenschappen bij elkaar opgeslagen? Dan dient een opslagplaats verdeeld te worden in verschillende zones. Deze zones moeten ook weer aan bepaalde eisen voldoen, deze kun je hier terugvinden.

Uit bovenstaande tips blijkt al hoe uiteenlopend de eisen van PGS-15 voor gasflessenopslag zijn. Zoals hierboven al gezegd is het een ingewikkeld document. Om die reden hebben wij PGS-15 op een eenvoudige en visuele manier uitgelegd in ons ebook, zodat jij makkelijk kunt zien of de gasflessenopslag aan alle eisen voldoet.

Voldoe aan de laatste veiligheidsnormen: PGS-15 voor gasflessenopslag in een notendop. Download het gratis eBook.