Effectief onkruid bestrijden zonder chemische middelen: propaan biedt uitkomst

Onkruid bestrijden. Het is een van de meest voorkomende werkzaamheden van hoveniersbedrijven. Waar hiervoor in het verleden vaak gebruik gemaakt werd van chemische middelen, is dit de laatste jaren steeds meer aan banden gelegd. Op verharde oppervlakken en op onverharde oppervlakken buiten de landbouw is chemische onkruidbestrijding drastisch ingeperkt. Per november 2017 is het professioneel gebruik buiten de landbouw zelfs helemaal verboden. Op een enkele uitzondering, zoals o.a. sport- en recratievelden, na. Dat maakt een andere aanpak noodzakelijk. Hoveniersbedrijf Maarse kiest voor een duurzame aanpak. Voor zowel de onkruidbestrijding als de medewerkers. Een gesprek met Juriaan Maarse.

Verbod al jaren in de pen 

Professionele onkruidbestrijders anticiperen al geruime tijd op het verbod. Het zat al jaren in de pen. “Sinds één november 2017 is het echter definitief verboden om nog gif te gebruiken bij het bestrijden van onkruid.” vertelt Juriaan Maarse. “Er zijn wel een paar uitzonderingen en de Europese Unie heeft het nog in beraad om een deel terug te draaien. Terugdraaien zal in ieder geval niet gebeuren voor verhardingen. Dat staat wel vast. Hoveniers, gemeenten en andere professionele onkruidbestrijders zullen andere methoden in moeten zetten en overstappen op niet-chemische technieken. Die technieken zijn er. Maar de vraag hierbij is wel: wat is beter voor het milieu?”

Duurzame aanpak onkruid

dandelion-1692526_1920.jpg“Er zijn in principe drie verschillende mogelijkheden om het onkruid zonder chemicaliën te bestrijden.” vervolgt Juriaan Maarse. “De eerste manier is gebruik maken van machines die heet water over het onkruid gieten. Het verhitten van het water kost enorm veel energie en is om die reden dan ook niet echt beter voor het milieu. Een tweede methode is het borstelen met staalborstels. Nadeel van deze methode is dat het de bestrating beschadigt waardoor deze beduidend sneller vervangen moet worden. Bovendien blijft een staalresidu achter dat grondwater kan verontreinigen of zich hecht op beplanting. Een beter alternatief is dan het verbranden van onkruid met propaan. Zelf passen wij een combinatie van borstelen en branden toe, wel met een kunststofborstel. We beginnen met borstelen met een opvangbak. We vangen zand en andere kiembronnen op in die opvangbak. Het borstelen heeft zo nog een voordeel: de bestrating heeft nu vaker een netter aanzicht. Het borstelen laat ook geen residu achter. Daarna branden we met een speciale machine waarop een propaanfles gemonteerd wordt het onkruid weg. Het is een effectieve en de meest milieuvriendelijke methode. Het enige nadeel bij deze methode is dat je langs hagen en brandbare oppervlakken extra alert moet zijn. We hebben sowieso altijd een brandblusser bij de hand om calamiteiten te voorkomen.”

 Duurzame werkomstandigheden  

Propaan algemeen duurzame energiebron-297540-edited.jpg“Gewicht is voor ons een cruciale factor. In principe mag men volgens de Arbowet tot maximaal 25 kg tillen, maar ik ga voor zo min mogelijk gewicht. Je wilt toch niet dat mensen rugklachten krijgen.  Vooral voor henzelf niet. Ik wil ze zoveel mogelijk beschermen want met de huidige AOW-leeftijd moeten ze nog zo lang werken en echt andere functies zijn binnen het bedrijf niet voorhanden. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld tegels met zuignappen en de Jewagas propaanflessen. Op die laatste werd ik geattendeerd door een collega omdat ik ontevreden was over de vorige leverancier. Die leverde zware flessen, in gewicht en prijs. Overstappen op de Jewagas flessen betekende voor mij een aanzienlijke reductie van de prijs. Bovendien zijn het aluminium flessen, dus licht in gewicht. Ons werk is al zwaar genoeg en dat we niet meer met stalen flessen hoeven sjouwen is dan wel zo prettig. Ik heb hier een kooi staan met flessen en als het gas bijna op is dan bel ik Jewagas en worden er nieuwe flessen gebracht. Naar dat omwisselen heb ik geen omkijken, ik hoef er zelfs niet voor aanwezig te zijn. Jewagas regelt het allemaal. Prettig geregeld.”  aldus Juriaan Maarse.

logo Juriaan Maarse.png

Op 1 september 1982 startte Juriaan Maarse zijn eigen hoveniersbedrijf. Nu, 35 jaar later is Hoveniersbedrijf Maarse een begrip in de regio. Het bedrijf telt 6 vakbekwame medewerkers en is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen in de ruimste zin van het woord. De meeste klanten bevinden zich in een straal van 10 tot 50 km rondom de vestigingsplaats Weert. 50% is particulier, de andere helft bestaat uit bedrijven, instellingen, woningstichtingen of VVE’s. Kwaliteit en het nakomen van afspraken zijn het fundament onder het bedrijf. Klanten hebben één aanspreekpunt en krijgen vooraf zo ruim mogelijk inzicht in wat er geleverd wordt.